Verktøykasse for ledere

Formålet med denne verktøykassa er å gi deg som leder noen verktøy for å drive forbedringsarbeid i egen enhet, og for å implementere Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-retningslinjen).

I verktøykassa finner du:

  • Delte Gap-erfaringer

    Gjennomføring av Gap-undersøkelser krever ikke allverdens ressurser å gjennomføre. Men det krever at man følger opp.
  • Identifiser gapet i din enhet

    ROP-tjenesten er klar med verktøykasse for ledere. Her får du mulighet til å gjennomføre Gap-undersøkelse av egen praksis målt opp mot anbefalingene i ROP-retningslinjen.