Forhåndsvarsel: ROP-dagen 2018

Hvorfor aksepterer vi at ROP-brukere lever kortere enn andre? - Hvordan sikre bedre fysisk helse? Dette blir tema på ROP-dagen 2018, som arrangeres onsdag 10. januar 2018 på Oslo Kongressenter.

Personer med samtidig rus og psykisk lidelse (ROP) lever i snitt 20-35 år kortere enn resten av befolkningen. Statistikken er velkjent og stabil: Gapet i levealder har vært det samme i tiår. Hvorfor aksepterer vi – i år etter år – at ROP-brukere lever kortere enn andre?

Rusmiddelbruk kan forklare noe av forskjellen i levealder, men er langt fra hele forklaringen. Livsstilsfaktorer som lite fysisk aktivitet, røyking og dårlig kosthold er vel så viktige. I tillegg viser forskning at denne brukergruppen underbehandles for somatiske sykdommer, særlig hjerte- og karsykdom. Hvordan kan vi sikre bedre helse for ROP-brukere?     

Tema for ROP-dagen 2018 er fysisk helse, som defineres bredt. Det vil handle om fysisk aktivitet, riktig ernæring og røykeslutt. Bedre fysisk helse handler også om god tannhelse, relasjonen med fastlegen og om å få god og effektiv behandling for infeksjoner og andre sykdommer.  Alt dette vil bli belyst på årets konferanse. 

Målet med ROP-dagen 2018 er å bidra til å redusere forskjeller i levealder som vi ikke lenger kan akseptere.  

Nyhetsbrev

Meld deg på her for å motta siste nytt fra ROP.no