ROP-dagen

ROP-dagen 2017: Fra kaos til mestring

Tema for ROP-dagen 2017 er rus- og personlighetsproblematikk. Hva vet vi? Hva gjør vi?

ROP-dagen 2017 arrangeres 11.01.2017 ved Oslo kongressenter. 

Påmelding til ROP-dagen 2017

Personer med samtidig rus- og personlighetsproblemer er velkjente – og utfordrende – for både kommune- og spesialisthelsetjeneste.

Kunnskapen om kombinasjon av rus- og personlighetslidelse er ofte mangelfull, og mange fagpersoner er usikre på hvordan de skal møte og behandle disse brukerne. Vansker knyttet til personlighet og samtidig bruk av rusmidler kan komplisere behandling av mer vanlige psykiske lidelser. Resultatet kan være at rus- og personlighetsproblemer ikke utredes eller at brukerne blir ekskludert fra behandling. Dét er ingen god løsning.

Må få bedre tilbud

ROP-dagen 2017 retter søkelyset mot rus- og personlighetsproblemer. Hva er oppdatert kunnskap innen fagfeltet? Hva er sammenhengene mellom rus- og personlighetsproblemer? Og, ikke minst, hva og hvordan gi god behandling? Målet med konferansen er å bidra til at en brukergruppe som lenge er blitt neglisjert får tilbud om god behandling og oppfølging.

ROP-dagen 2017 arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse i samarbeid med Retretten og Nasjonal kompetanse-tjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP.

 

 

 

  • Forhåndsvarsel: ROP-dagen 2018

    Hvorfor aksepterer vi at ROP-brukere lever kortere enn andre? - Hvordan sikre bedre fysisk helse? Dette blir tema på ROP-dagen 2018, som arrangeres onsdag 10. januar 2018 på Oslo Kongressenter.