Opplæring i ACT/FACT

Nasjonal kompetansetjeneste ROP og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) har på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet et opplæringstilbud i ACT/FACT-metoden.

Målgruppen for tilbudet er ansatte i nye team, nyansatte i etablerte team og de som planlegger å etablere nye team. For å sikre kunnskaps- og erfaringsoverføring vil ansatte i etablerte team bli invitert inn som ressurspersoner. 

Opplæringen strekker seg over seks samlinger á to dager. Tre samlinger vil bli avholdt i løpet av 2015, og det planlegges ytterligere tre i 2016. Opplæringen er basert på forelesninger og det vil samtidig settes av mye tid til spørsmål, refleksjon og diskusjon rundt aktuelle problemstillinger.

For mer informasjon, ta kontakt med  Kari Nysveen, opplæringsansvarlig i Kompetansetjenesten ROP.

Les også:  ACT-håndbok i ny utgave

Dato for samlingene:  

1. samling: 17.-18. juni, 2015, Thon Hotel Oslo Airport

2. samling: 8.-9. september, 2015, Scandic Victoria, Oslo

3. samling: 11.-12. november, 2015, Oslo

4. samling: 17.-18. februar, Værnes

5. samling: 20.-21. april, Bergen