Nasjonalt opplæringsprogram

Nasjonalt opplæringsprogram ROP er et delprosjekt i implementering av Nasjonal faglig retningslinje for utdredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Opplæringsprogrammet handler om tverrfaglig opplæring/utdanning og har som mål å bidra til økt kompetanse om ruslidelser og psykiske lidelser (ROP) til fagpersoner, primært i kommuner og spesialisthelsetjenesten. 

Nasjonalt opplæringsprogram vektlegger tverrfaglig opplæring, og er organisert i tre deler; ROP-kurs, fordypningskurs og e-læring.