Undervisningstilbud

Målsettingen med ROP-tjenesten er å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Tjenesten skal bistå ansatte i spesialisthelsetjenesten og kommunene med kunnskap og metoder for å utføre kunnskapsbasert praksis. Som et redskap for å oppnå dette har tjenesten et undervisningstilbud som inkluderer et nasjonalt opplæringsprogram, med ROP-kurs og fordypningskurs, samt en årlig ROP-dag.