Håndbøker om Motiverende intervju

Håndbøker om Motiverende intervju

Tre ulike håndbøker presenterer samtaleverktøyet «Motiverende intervju». 

Motiverende intervju (MI) er en evidensbasert samtalemetode som passer i sammenhenger hvor man ønsker å bygge en god relasjon, forstå og samarbeide med en person eller stimulere personen til å endre adferd.

Barbro Holm Iversen m.fl. står bak tre ulike håndbøker som presenterer samtaleverktøyet.

Første utgave

MI Motiverende samtaler – en praktisk håndbok for sosialt arbeid ble utgitt første gang i 2015. Den er rettet mot ansatte i NAV, rusfeltet, kriminalomsorgen og politiet.

Utgave rettet mot eldreomsorg

MI Motiverende samtaler – en praktisk håndbok for eldreomsorgen ble utgitt i 2016. Her legges det vekt på å bruke metoden til å engasjere den eldre i løsningen av problemer i eget liv gjennom å lokke fram motivasjon og ressurser.

Bokens eksempler er hentet fra virkelige situasjoner der man blant annet ønsker å motivere noen til å aktivere seg i hverdagen, øke fysisk aktivitet eller legge tiltaksplaner. Det er også egne kapitler om samtaler med personer med demens og pårørendesamtaler.  

Andre utgave

MI Motiverende samtaler – en praktisk håndbok for helse- og omsorgssektoren er en utvidet utgave av håndboken fra 2015. Håndboken for helse- og omsorgssektoren er ny i 2017, og inneholder blant annet et kapittel som beskriver bruk av MI i samtale med mennesker som av ulike grunner har vansker med å forstå og kommunisere, og en ny del som tar for seg samtaler med personer med psykiske lidelser.

Også her er eksemplene hentet fra den kliniske hverdagen hvor for eksempel helsepersonell ønsker å motivere mennesker til å redusere alkoholinntaket, endre matvaner, øke fysisk aktivitet eller slutte å røyke.

Barbro Holm Iversen m.fl. Motiverende samtaler, Gyldendal Norsk Forlag, 120 s. 

Nyhetsbrev

Meld deg på her for å motta siste nytt fra ROP.no