Ruskonferansen 2017

Dette arrangementet er ferdig.

Tidspunkt

29 mars 2017 09:00 - 30 mars 2017 15:00

Beskrivelse

Fra arrangøren:

"For virkelig å kunne se de rusavhengige, deres pårørende og hva som er god og helseeffektiv rusbehandling må vi klare å innta flere perspektiv. Noen ganger trenger vi nye briller. Andre ganger famler vi kanskje i blinde?

Tilbudet om oppfølging og behandling skal være tilgjengelig, holde høy kvalitet og tilrettelegge for at enda flere lykkes med økt rusmestring over tid.  Ulike syn på hva som virker, hvem vi er til for og hvor veien skal gå lever side om side i fagfeltet vårt.  Debatten bør holdes åpen og levende, og vi ønsker med dette fagfolk, brukere, pårørende, forskere, beslutningstakere og andre interesserte velkommen til den femte nasjonale ruskonferansen i Midt-Norge 29. og 30. mars 2017!"

Påmelding

Sted

Clarion Hotel & Congress, Trondheim

Arrangør

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St.Olavs hospital

Relatert