Opplæring i bruk av KOR

Tidspunkt

5 sep 2017 - 8 sep 2017

Beskrivelse

Nasjonal kompetansetjeneste TSB tilbyr i samarbeid med Borgestadklinikken og dr Barry L. Duncan et firedagers «Tren treneren»-kurs i bruk av ORS/SRS-skalaene i rusbehandling (også kjent under betegnelsene «KOR» og «FIT»).

Informasjon og påmelding

Sted

Gaustad sykehus, bygg 6, Sognsvannveien 21, Oslo

Arrangør

Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)