Konsensuskonferanse LAR og graviditet

Dette arrangementet er ferdig.

Tidspunkt

13 juni 2017 - 14 juni 2017

Beskrivelse

Hvordan kan vi legge til rette for best mulig tilbud og oppfølging av kvinner som blir gravide i LAR? Det er tema for konsensuskonferansen.

For å presentere og gjennomgå den samlede forskningen på området, og få synspunkter fra ulike fagmiljø og brukere på de sentrale spørsmålene knyttet til dette temaet, arrangerer Helsedirektoratet en to-dagers konsensuskonferanse 13. -14. juni i år.

Et uavhengig panel bestående av brukere og sentrale forskere/fagpersoner med ulik fagbakgrunn vil vurdere de ulike innleggene fra konferansen. Helsedirektoratet har bestilt totalt seks kunnskapsoppsummeringer/rapporter som skal legges frem på konferansen, og disse omfatter den medisinskfaglige, etiske og juridiske kunnskapen på området.

Program og påmelding

Sted

Holmenkollen Park Hotell

Arrangør

Helsedirektoratet