Introduksjonskurs til mentalisering og MBT

Tidspunkt

24 aug 2017 08:30 - 26 aug 2017 14:00

Beskrivelse

Kurset tilsvarer kurset som tilbys ved Anna Freud Centre med Anthony Bateman og Peter Fonagy. Det gir en grundig innføring i idéhistorisk bakgrunn og forskningsmessig evidens for den aktuelle anvendelsen av og innholdet i begrepet mentalisering, grunnleggende kunnskap om hva som kjennetegner mentaliseringsbasert terapi (MBT), og praktisk trening i å kunne forstå klienter i henhold til MBT og intervenere hensiktsmessig. Det er et klinisk relevant kurs i utgangspunktet beregnet for psykologer og psykiatere.

Informasjon og påmelding.

Målgruppe

Leger og psykologer

Sted

Grand Hotel, Oslo

Arrangør

Institutt for mentalisering.