Fysisk trening som terapi

Tidspunkt

6 sep 2017 - 7 sep 2017

Beskrivelse

Fra arrangøren: "Mange mener treningsterapi bør ha en sentral plass i arbeidet med personer med rus- og psykiske lidelser. Likevel er dette en behandlingsform som mange kun har implementert i tillegg til annen behandling som en fritidssyssel. 
Behandlingen har selvstendig effekt, er med å redusere medikamentbruk og tilrettelegger for bedre utbytte av annen behandling. 
Erfaring tilsier at metoden gir reduksjon i lidelsestrykk, stabiliserer rusfrihet og gir økt livskvalitet. Konferansen fokuserer aktivitet og utvikling fra barn til voksen, etablering og utvikling av avhengighet, effekt av fysisk aktivitet på hjernen, bruk av kroppslig bevegelse i terapirommet, implementering av treningsterapi i behandling og legens betydning ved bruk av fysisk trening i en rehabiliteringsprosess."

Påmelding 

Sted

Stiftelsen Bergensklinikken, avdeling Hjellestad, Flyen 30, 5259 Hjellestad

Arrangør

Stiftelsen Bergensklinikken