Kulturformuleringsintervjuet (KFI)

Kulturformuleringsintervjuet (KFI) er et verktøy for tverrkulturell kommunikasjon. Last ned intervjuet

Personer som lider kan uttrykke og forstå psykiatriske symptomer på forskjellig vis. Kulturelle og sosiale faktorer påvirker kommunikasjonen av sykdom og forventninger om hjelp og omsorg. Diagnosemanualen DSM-5 har tatt hensyn til dette på flere måter, blant annet ved å utvikle dette intervjuet. 

Intervjuet er på 16 spørsmål og har i tillegg supplerende moduler. Video: Klinisk eksempel på bruk av intervjuet. Brukerne av intervjuet (som også videoen viser til) kan tilpasse spørsmålene, så lenge man ivaretar det spørsmålet er ute etter å utforske. Intervjuet kan være nyttig et verktøy i møtet med alle pasienter, uavhengig av vurderinger knyttet til kulturelle forskjeller.

Kulturformuleringsintervjuet kan være et potensielt nyttig redskap for å øke den kliniske forståelsen og for å bedre grunnlaget for å ta kliniske avgjørelser, både innen psykisk- og somatisk helsehjelp. I tillegg er det viktig informasjon til den kliniske prosessen, kan intervjuet være et nyttig redskap for å bygge en terapeutisk relasjon når den brukes på en personsensitiv måte. Informasjonen kan være nyttig for å planlegge behandlingsforløp og identifisere og koordinere mulige ressurser i og utenfor den kliniske konteksten. Intervjuet kan benyttes overfor alle personer som søker hjelp i kliniske kontekster, og ikke bare overfor dem som har en annen kulturell bakgrunn enn terapeuten. Hensikten med intervjuet er at pasienters egen agenda og perspektiv skal bli like viktig i behandling og helsefremmende arbeid som symptomer og sykdom identifisert av klinikeren. Intervjuet er ikke ment å nødvendigvis skulle brukes i sin helhet i det enkelte tilfelle, og intervjueren må alltid vurdere hva som er mest relevant og hvor mye av intervjuet som bør benyttes. 

American Psychiatric Association har publisert en håndbok (på engelsk) om dette intervjuet, som kan kjøpes  her, eller så kan den lånes på et bibliotek. Som et tillegg til denne håndboken er det også publisert en rekke kliniske videoeksempler på hvordan intervjuet kan brukes. De finner du her.

Video:  Presentasjon av norsk versjon av intervjuet.

Les også: Vi psykiatere kan for lite om kulturelle forskjeller.

Hvem kan bruke det og hvordan journalføre?

Intervjuet kan brukes av forskjellige yrkesgrupper (lege, psykolog, sykepleier, miljøterapeut også videre), og det er ingen krav om kurs eller sertifisering for å bruke intervjuet. Det anbefales at de som skal benytte det gjør seg godt kjent med spørsmålene før man begynner å bruke det. Det er ingen føringer på hvordan journalføring skal gjøres. Intervjuer må vurdere hva som er klinisk relevant informasjon å journalføre.

Intervjuet bør ikke benyttes som eneste grunnlag for å stille en klinisk diagnose. Tilleggsinformasjon om dette finner man i kapitlet «Cultural Formulation» i DSM-5, seksjon III (side 749).

Tilbakemeldinger og evalueringsstudie

APA oppfordrer klinikere og forskere til å gi tilbakemeldinger om nytteverdien av intervjuet på siden deres for tilbakemeldinger.

Sigrid Helene Kjørven Haug startet på sin postdoc 01.01.17, med tittelen Evaluation and Efficacy pilot study for using the Cultural Formulation Interview in Three Clinical Context Areas. Dette skjer i regi av Religionpsykologisk senter (Sykehuset Innlandet HF), Nasjonal kompetansetjeneste ROP, Alderspsykiatrisk forskningssenter, Høgskolen i Hedmark og Uppsala Universitet.

Kulturformuleringsintervjuet har et nordisk nettverk med en  facebookside.

Anbefaling i nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

I Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet, står kulturformuleringsintervjuet anbefalt under punktet « Ivareta språklige og kulturelle forskjeller i rusbehandling». Video: Om anbefalingen.

Rettigheter

Nasjonal kompetansetjeneste ROP har sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for minoritetshelse (NAKMI) rettighetene til norsk versjon av verktøyet, innhentet fra APA. Den norske utgaven kan reproduseres av forskere og klinikere, uten å be om tillatelse fra APA, ROP eller NAKMI. 

Kontaktpersoner

Emine Kale (rådgiver, NAKMI): emine.kale@nakmi.no

Valerie DeMarinis (professor, Relgionpsykologisk senter - Sykehuset Innlandet HF og Uppsala universitet): valerie.demarinis@sykehuset-innlandet.no eller valerie.demarinis@gmail.com

Sigrid Helene K. Haug (forsker/førsteamanuensis, Religionspsykologisk senter - Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet): sigrid.helene.k.haug@sykehuset-innlandet.no

Last ned intervjuet (PDF-fil) nedenfor under «Relatert»:

Nyhetsbrev

Meld deg på her for å motta siste nytt fra ROP.no