Kartleggingsverktøy

Her finner du nyttige kartleggingsverktøy, screeningverktøy, utredningsskjema og selvrapporteringsskjema innenfor temaet rus og psykiske lidelser.

 • PRISM-CV

  PRISM-CV er et databasert semistrukturert diagnostisk intervju utviklet spesielt for å skille symptomer som skyldes rus og abstinens fra symptomer som er knyttet til psykiske lidelser. Nasjonal ko...
 • EuropASI og EuroADAD

  Instrumentene Addiction Severity Index (ASI) og Adolescent Assessment Dialogue (ADAD) er revidert, utgitt i europeiske versjoner og tilpasset ulike lands spesifikke forhold.Nasjonal kompetansetjen...
 • Kulturformuleringsintervjuet (KFI)

  Kulturformuleringsintervjuet (KFI) er et verktøy for tverrkulturell kommunikasjon. Last ned intervjuet. 
 • DDSI

  Oversettelse av Dual Diagnosis Screening Instrument (DDSI, for DSM-5) er til vurdering.
 • Alcohol-E

  Alcohol-E (Alcohol Use Disorders Idenfication Test) er et fordypningsskjema for personer som har et identifisert problem med alkohol. Alcohol-E kartlegger bruk av ulike typer alkohold, positive og...
 • Alkoholenhetskalkulator

  Du kan bruke denne kalkulatoren til å beregne ditt typiske forbruk av alkolhol, pr uke. Kalkulatoren omregner valgene dine til standard alkoholenheter.
 • AUDIT

  AUDIT (Alcohol Use Identification Test) er et screeningverktøy for å identifisere problemfylt bruk av alkohol siste 12 måneder.Start kartlegging.
 • AUDIT-C

  Audit-C er et kartleggingskjema med tre spørsmål om alkoholbruk siste 12 måneder.
 • CAGE

  Cage er et selvrapporteringsskjema med fire spørsmål om alkoholbruk gjennom livet.Start kartlegging.
 • DUDIT

  DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test) er et selvrapporteringsskjema for identifisering av rusproblemer. Det er utviklet ved Karolinska Sykehuset i Sverige og er oversatt til flere språk.S...
 • DUDIT-E

  DUDIT-E (Drug Use Disorder Identification Test) er et fordypningsskjema for personer som har et identifisert problem med narkotiske stoffer og/eller legemidler. DUDIT-E kartlegger bruk av ulike na...
 • SCL-10

  SCL-10 er et selvrapporteringsskjema for å identifisere psykiske plager siste sju dager. Skjemaet inneholder 10 utsagn.Start kartlegging.
 • TWEAK

  Tweak er et kartleggingsskjema for bruk av alkohol siste 12 måneder og i graviditet.Start kartlegging.