Nyheter om forskning

Her kan du lese om relevant og oppdatert forskning på ROP-feltet, både i Norge og resten av verden.