Forskning

Nasjonal kompetansetjeneste ROP skal ha oversikt over relevant forskning i inn- og utland innenfor fagområdet samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser. Vi skal i tillegg drive egen forskning i samarbeid med andre fagmiljøer.  

Tjenesten har ikke stimuleringsmidler til forskning, men kan samarbeide om utarbeidelse og gjennomføring av forskningsprosjekter. Ta kontakt med forskningsleder ved behov.

Under denne fanen vil du kunne lese om forskningsnyheter, om publiserte ROP-studier i Norge og om forskning ved vår egen tjeneste.

Vi har en målsetting om at forskning på ROP-feltet skal spres ut til fagfeltet for å bidra til kunnskapsbasert praksis, og bedre tjenester for personer som har problemer med samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser. 

  • Nyheter om forskning

    Her kan du lese om relevant og oppdatert forskning på ROP-feltet, både i Norge og resten av verden. 

  • ROP-forskning i Norge

    Her får du en oversikt over publikasjoner fra forskning på ROP-feltet i Norge. Vi forsøker å være oppdaterte, men hvis noe mangler vil vi gjerne ha tips om det.  

  • Forskning ved ROP-tjenesten

    Forskning er en av flere oppgaver for de nasjonale kompetansetjenestene. ROP-tjenesten har et viktig ansvar for å fremme kunnskapsbaserte helse-og omsorgstjenester nasjonalt, og forskning er et viktig bidrag i dette arbeidet.