• Om ROP

  Begrepet ROP, brukes som en samlebetegnelse for «Samtidig Ruslidelse OPsykisk lidelse». En person med en ROP-lidelse, kan ha en alvorlig eller mindre alvorlig psykisk lidelse i kombinasjon med en alvorlig eller mindre alvorlig ruslidelse.

Oppfølging og behandling

Rusmiddelproblemer er så vanlige blant mennesker med en alvorlig psykisk lidelse at samtidig rus- og psykisk lidelse snarere bør betraktes som regelen enn unntaket. Derfor er det så viktig at de to problemene ses i sammenheng. 

 • Ekspertrådet

  Ekspertrådet er en arena hvor kompetansetjenesten, brukerorganisasjoner, stiftelser, sosiale entreprenører og profesjonsorganisasjoner skal dele erfaringer, drøfte og diskutere sentrale tema innenfor ROP-feltet.

  Rådet skal gi uttalelser innspill og konkrete forslag i forhold til aktuelle problemstillinger, veivalg og prioriteringer vedrørende kompetansetjenestens virksomhet.  Les mer om Ekspertrådet

 • Brukerorganisasjoner

  Her er nettsidene til en rekke brukerorganisasjoner, stiftelser og sosiale entreprenører på området rus- og psykisk helse. 

 • Nyttige spørsmål

  Med gode spørsmål kan du som bruker, pasient eller pårørende få et hjelpetilbud som bedre er skreddersydd dine behov. Gjennom å stille spørsmål kan du bli en aktiv deltaker i dine egne oppfølgings- og behandlingstiltak. Men hva skal du spørre om?

 • Selvhjelp

  Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv.