Nytt e-læringskurs om vanedannende legemidler

E-læringskurset Forskrivning av vanedannende medikamenter har som mål å øke kunnskapen om når man skal starte, når man skal unngå og når man skal avslutte behandling med vanedannende legemidler. 

Helsedirektoratet har utarbeidet Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler. For å øke kompetansen blant allmennleger om forskrivning av vanedannende medikamenter har Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP) og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), i samarbeid med Helsekompetanse.no, utviklet et e-læringskurs.

Ta kurset: Forskrivning av vanedannende medisiner

Praksisnære eksempler

Målet med kurset er å presentere reelle, praksisnære dilemmaer knyttet til forskrivning av vanedannende medikamenter. Kurset oppfordrer til refleksjon og diskusjon rundt når man skal starte, når man skal la være og når man skal avslutte behandling med vanedannende legemidler.

Målgruppen for kurset er først og fremst fastleger, men alle helsearbeidere fra både spesialist- og primærhelsetjenesten vil ha nytte av kurset.

Om kurset

E-læringskurset består av syv enkeltkapitler, med tilhørende delprøver. Kurset tas via nettet, og kan følges når som helst, hvor som helst, sammenhengende eller i bolker. Kurset kan tas av enkeltpersoner eller brukes som undervisningsmateriell i gruppe. Det tar 4-7 timer å gjennomføre kurset.

På slutten av kurset avlegger deltakerne en kursprøve. Når prøven er bestått, utstedes kursbevis. 

Kurset er godkjent av Den norske legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i Allmennmedisin, samt 4 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i Rus- og avhengighetsmedisin.

 

 

  

Nyhetsbrev

Meld deg på her for å motta siste nytt fra ROP.no