TILFREDSHET: Personer med rusbakgrunn oppga at de var mer tilfredse med livet etter å ha vært rusfri en stund. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

TILFREDSHET: Personer med rusbakgrunn oppga at de var mer tilfredse med livet etter å ha vært rusfri en stund. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

− Det nytter å holde seg rusfri

Deltakerne som var rusfrie i minst ett år, var mer tilfreds med livet, hadde bedre eksekutive funksjoner og færre psykiske plager enn kontrollgruppa i en ny, norsk studie. – Bruk nok tid på stabilisering før en pøser på med mer krevende behandling, anbefaler spesialrådgiver Egon Hagen.

«Dette er kunnskap som kan gi håp til brukere og behandlere: funnene våre peker rett og slett på at livet blir bedre når en får litt fartstid som rusfri,» oppsummerer forfatterne bak studien One-year sobriety improves satisfaction with life, executive functions and psychological distress among patients with polysubstance use disorder.

Studien er del av en prospektiv kohortstudie utført av en gruppe forskere knyttet til KORFOR ved Stavanger universitetssykehus, med førsteforfatter Egon Hagen i spissen.

Utgangspunktet for forskergruppa var hypotesen om at sammenhengende rusfrihet over tid ville gi bedring på ulike livsområder for personer med ruslidelse.

Ifølge forfatterne er dette første gang faktorer som tilfredshet med livet, eksekutive funksjoner og psykiske plager måles hos ruspasienter i recovery.

Les også: Svekket kognisjon kan hindre bedring

Størst bedring uten rus

I alt 150 personer med blandingsruslidelse deltok i undersøkelsen. Kontrollgruppa var et bekvemmelighetsutvalg som besto av 38 personer. Tretten i rusgruppa og fire i kontrollgruppa falt fra i løpet av året undersøkelsen varte.

Forskerne målte tilfredshet med livet, eksekutive funksjoner og psykiske plager hos deltakerne ved starten av undersøkelsen og etter ett år ved hjelp av ulike spørreskjemaer og måleverktøy.

Funnene antyder at deltakerne i gruppa som hadde vært rusfrie i minst ett år, hadde de største bedringene når det gjaldt alle faktorene, sammenlignet med kontrollgruppa og de av deltakerne som hadde tilbakefall i løpet av studietiden.

Se ROP-TV: Hva er recovery for ROP-brukere?

Normalisering uten rus

− Funnene våre viser at det nytter å holde seg rusfri over tid, mener Egon Hagen, førsteforfatter og spesialrådgiver ved KORFOR, i en kort kommentar til studien.

Forskeren er overrasket over at bedringen hos deltakerne i rusgruppa var så gjennomgående.  Han viser til den gjengse oppfatning om at mange ruspasienter har med seg en inngangssårbarhet, for eksempel når det gjelder eksekutive funksjoner, og at disse blir forverret av rusingen.

− Etter tolv måneder var de som hadde greid å holde seg rusfri i ferd med å innhente kontrollgruppa. Med andre ord, de ble normaliserte på et bredt spekter av områder, sier han.

Les også: Hvordan går det med stoffmisbrukere over tid?

Langsom opptrapping

I konklusjonen skriver forfatterne at resultatene i studien argumenterer for en langsom opptrapping av behandlingen ved ruslidelser.

− Det ser ut til at det vil være nyttig å bruke tilstrekkelig tid på å stabilisere ruspasienter før man pøser på med krevende behandling eller innlæring, avslutter Hagen.

Kilder:

Egon Hagen, Aleksander H. Erga, Katrin P. Hagen, Sverre M. Nesvåg, James R.McKay, Astri J. Lundervold, Espen Walderhaug. One-year sobriety improves satisfaction with life, executive functions and psychological distress among patients with polysubstance use disorder. Journal of Substance Abuse Treatment. 76:81-87, 2017 May. 

Nyhetsbrev

Meld deg på her for å motta siste nytt fra ROP.no