Artikler

 • Rusbehandling under tvang har ikke langvarig effekt

  Personer som frivillig oppsøker rusbehandling har bedre psykisk helse etter døgnbehandlingen, sammenlignet med personer som får rusbehandling på døgninstitusjon under tvang. Rusekspert etterlyser...
 • Gir viktig kunnskap om recovery

  Antologien «Et bedre liv» gir viktig kunnskap om hva brukerne selv mener er viktig for recovery, sa redaktør Anne Landheim da boka ble presentert på internasjonal konferanse om dobbeltdiagnoser. 
 • Presenterer ROP Vestfold i Madrid

  ROP Vestfold har oppnådd gode resultater for en brukergruppe med omfattende og sammensatte utfordringer, viser evalueringsrapport som presenteres på internasjonal kongress i Madrid. 
 • Må dokumentere at cannabis er skadelig

  Tilhengere av legalisering av cannabis er i fremmarsj i mange land. – Vi trenger solid, dokumentert kunnskap om skadevirkninger for å kunne drive effektiv forebygging, sier den amerikanske forskni...
 • Ny doktorgrad: Risikofaktorer for psykose

  I sitt doktorgradsarbeid har Eline Borger Rognli undersøkt om bruk av amfetamin og andre rusmidler øker risikoen for psykose.
 • Får ikke samtidig behandling

  Rundt halvparten av brukere med ruslidelser har også en personlighetsforstyrrelse. De færreste får behandling for begge lidelsene, påpeker TSB-leder Espen Arnevik i intervju med ROP-TV. 
 • Sprikende legedekning for ruspasienter

  En norsk undersøkelse viser at tilgangen til lege for ruspasienter spriker stort mellom ulike rusklinikker i landet. – Foruroligende, mener ROP-leder Lars Lien. 
 • Overser rusproblemer hos kvinner

  En ny undersøkelse viser at problematisk rusbruk blir oversett hos kvinner i større grad enn hos menn. − Har vi kulturell motstand mot å innse rusproblematikk hos kvinner? spør norsk seniorforsker.
 • Ble livsviktig å ikke fortelle

  Noen ukers bruk av valium i en unntakstilstand ble til en årelang, skambelagt avhengighet for Kristin Høstberg. Hun delte sine erfaringer på lanseringen av boka Rasjonell bruk av angst- og sovemed...
 • Nytt e-læringskurs om vanedannende legemidler

  E-læringskurset Forskrivning av vanedannende medikamenter har som mål å øke kunnskapen om når man skal starte, når man skal unngå og når man skal avslutte behandling med vanedannende legemidler. 
 • Innføring i personlighetsforstyrrelser

  – Dette er kunnskap som alle i ROP-feltet bør ha, sa overlege Øyvind Urnes da han presenterte oppdatert kunnskap om personlighetsforstyrrelser på årets ROP-dag.
 • ROP-tjenester risikovurdert

  Integrert behandling, bolig og utredning er de tre områdene hvor det er størst risiko for svikt, viser ny rapport. – Ikke overraskende, sier ROP-leder Lars Lien.
 • N-ROP søker doktorgradsstipendiat

  Nasjonal kompetansetjeneste ROP har ledig et treårig doktorgradsstipend innen psykonevroimmunologi.
 • Kortere innleggelser i psykisk helsevern med ACT

  Personer med sammensatte psykiske lidelser, inkludert personer med ROP-lidelser, er innlagt kortere når de har oppfølging av ACT-team, konkluderer forskere.  
 • Ut å bo i byen

  Elever ved Tyrili Høvringen driver botrening i private leiligheter i Trondheim. – Målet er at alle skal ha en leilighet å bo i når de er ferdige hos oss, sier nestleder Inger-Karin Grødal.
 • Livet var svart eller hvitt

  – Jeg var veldig mye og veldig lite på en gang. Det var alt eller ingenting, sa Åse-Line da hun delte sine erfaringer med borderline personlighetsforstyrrelse på ROP-dagen.
 • Fullt hus på ROP-dagen

  – Vi har opplevd enorm interesse for konferansen. Det vitner at om rus- og personlighetsproblemer er tema som vi trenger å diskutere, sa Lars Lien da han ønsket mer enn 500 deltakere velkommen til...
 • ROP-dagen 17 sendt direkte

  Videoforedragene fra konferansen blir lagt ut innen en til uker.
 • ROP-dagen direktesendes 11.01

  Mer enn 500 deltakere er påmeldt ROP-dagen onsdag 11. januar, 2017, med tema rus- og personlighetslidelse. De som ikke kan delta på konferansen i Oslo, kan følge direktesending via våre nettsider.
 • Å fungere praktisk og sosialt viktigst for livskvaliteten til ACT-brukere

  Evaluering av ACT-teamene i Norge viser at å fungere praktisk og sosialt er viktigere for livskvaliteten blant ACT-brukerne enn å redusere psykosesymptomer.