Artikler

 • – Vi er alle forsøkskaniner

  I 2005 døde Anniken Hoels søster mens hun sto på fire forskjellige antipsykotika samtidig. Nå reiser filmskaperen rundt med et klart budskap til helsepersonell: Bli mer kritisk tenkende til nypubl...
 • E-helse gir høyere trivsel og færre akuttiltak

  Det viser tall fra Nederland. De benytter e-helsetiltak mot depresjon, avhengighet, angstlidelser og stress, og tiltakene omfatter både forebygging, behandling og ettervern for å forhindre tilbake...
 • − Det nytter å holde seg rusfri

  Deltakerne som var rusfrie i minst ett år, var mer tilfreds med livet, hadde bedre eksekutive funksjoner og færre psykiske plager enn kontrollgruppa i en ny, norsk studie. – Bruk nok tid på stabil...
 • Selvhenvisning øker brukerinvolvering, men lite annet

  Å kunne henvise seg selv til innleggelse i psykisk helsevern øker brukernes autonomi, men har ingen effekt på omfanget av bruken av sykehustjenester, viser ny, norsk undersøkelse. – Positivt for b...
 • Å bli bedre handler om mer enn å bli kvitt symptomer

  Personer med ROP-lidelser forteller hva bedring betyr for dem i en ny, norsk studie. – Bedring handler like mye om å kunne delta i samfunnet og ha trygge økonomiske vilkår som å kontrollere rusen,...
 • Svekket kognisjon kan hindre bedring

  Alle rusmidler påvirker hukommelse og evnen til styre impulser og ta gode beslutninger. Det kan ha store konsekvenser for recovery, understreker nevropsykiater Andrés Fonseca. 
 • Må ha likt tilbud over hele landet

  – Vi må bort fra at hva slags behandling brukere får avhenger av lokale tilbud og lokale kjepphester, sa Jan Olav Johannessen da han presenterte pakkeforløpet for psykoselidelser på Helsedirektora...
 • Blir motivert av trening

  «Grusomt» syntes Ole Jonas Vang første gang han ble tvunget opp på tredemøllen som ledd i rusbehandling ved St. Olavs i Trondheim. Nå merker han at trening gir økt motivasjon på flere livsområder.
 • Rusbehandling under tvang har ikke langvarig effekt

  Personer som frivillig oppsøker rusbehandling har bedre psykisk helse etter døgnbehandlingen, sammenlignet med personer som får rusbehandling på døgninstitusjon under tvang. Rusekspert etterlyser...
 • Gir viktig kunnskap om recovery

  Antologien «Et bedre liv» gir viktig kunnskap om hva brukerne selv mener er viktig for recovery, sa redaktør Anne Landheim da boka ble presentert på internasjonal konferanse om dobbeltdiagnoser. 
 • Presenterer ROP Vestfold i Madrid

  ROP Vestfold har oppnådd gode resultater for en brukergruppe med omfattende og sammensatte utfordringer, viser evalueringsrapport som presenteres på internasjonal kongress i Madrid. 
 • Må dokumentere at cannabis er skadelig

  Tilhengere av legalisering av cannabis er i fremmarsj i mange land. – Vi trenger solid, dokumentert kunnskap om skadevirkninger for å kunne drive effektiv forebygging, sier den amerikanske forskni...
 • Ny doktorgrad: Risikofaktorer for psykose

  I sitt doktorgradsarbeid har Eline Borger Rognli undersøkt om bruk av amfetamin og andre rusmidler øker risikoen for psykose.
 • Får ikke samtidig behandling

  Rundt halvparten av brukere med ruslidelser har også en personlighetsforstyrrelse. De færreste får behandling for begge lidelsene, påpeker TSB-leder Espen Arnevik i intervju med ROP-TV. 
 • Sprikende legedekning for ruspasienter

  En norsk undersøkelse viser at tilgangen til lege for ruspasienter spriker stort mellom ulike rusklinikker i landet. – Foruroligende, mener ROP-leder Lars Lien. 
 • Overser rusproblemer hos kvinner

  En ny undersøkelse viser at problematisk rusbruk blir oversett hos kvinner i større grad enn hos menn. − Har vi kulturell motstand mot å innse rusproblematikk hos kvinner? spør norsk seniorforsker.
 • Ble livsviktig å ikke fortelle

  Noen ukers bruk av valium i en unntakstilstand ble til en årelang, skambelagt avhengighet for Kristin Høstberg. Hun delte sine erfaringer på lanseringen av boka Rasjonell bruk av angst- og sovemed...
 • Nytt e-læringskurs om vanedannende legemidler

  E-læringskurset Forskrivning av vanedannende medikamenter har som mål å øke kunnskapen om når man skal starte, når man skal unngå og når man skal avslutte behandling med vanedannende legemidler. 
 • Innføring i personlighetsforstyrrelser

  – Dette er kunnskap som alle i ROP-feltet bør ha, sa overlege Øyvind Urnes da han presenterte oppdatert kunnskap om personlighetsforstyrrelser på årets ROP-dag.
 • ROP-tjenester risikovurdert

  Integrert behandling, bolig og utredning er de tre områdene hvor det er størst risiko for svikt, viser ny rapport. – Ikke overraskende, sier ROP-leder Lars Lien.