Arkiv / Artikler

 • – Vi er alle forsøkskaniner

  I 2005 døde Anniken Hoels søster mens hun sto på fire forskjellige antipsykotika samtidig. Nå reiser filmskaperen rundt med et klart budskap til helsepersonell: Bli mer kritisk tenkende til nypubl...
 • Veien fram går først tilbake

  Ny håndbok for deg som sliter med rusmidler, alkohol og annen avhengighet.
 • E-helse gir høyere trivsel og færre akuttiltak

  Det viser tall fra Nederland. De benytter e-helsetiltak mot depresjon, avhengighet, angstlidelser og stress, og tiltakene omfatter både forebygging, behandling og ettervern for å forhindre tilbake...
 • − Det nytter å holde seg rusfri

  Deltakerne som var rusfrie i minst ett år, var mer tilfreds med livet, hadde bedre eksekutive funksjoner og færre psykiske plager enn kontrollgruppa i en ny, norsk studie. – Bruk nok tid på stabil...
 • Bramness kritiserer forskjellsbehandling

  MS-pasienter får kjøre bil mens de bruker et cannabisbasert legemiddel, andre pasientgrupper blir fratatt kjøretøyet. – Et paradoks, mener ROP-forsker Jørgen Bramness. 
 • Selvhenvisning øker brukerinvolvering, men lite annet

  Å kunne henvise seg selv til innleggelse i psykisk helsevern øker brukernes autonomi, men har ingen effekt på omfanget av bruken av sykehustjenester, viser ny, norsk undersøkelse. – Positivt for b...
 • P3 røyker bort smerten

  I nyeste episode av TV-serien P3 sjekker ut møter programleder Leo Ajkic mennesker som bruker cannabis til å døyve smerte. 
 • Nye dilemmafilmer fra Akan

  Til hjelp for ledere og arbeidsgivere har Akan laget filmer om dilemma knyttet til pengespill, narkotika og medikamenter. 
 • Hvordan håndtere smerte psykologisk

  En ny bok drøfter hvordan man kan forstå og håndtere smerte utfra et psykologisk perspektiv. 
 • Å bli bedre handler om mer enn å bli kvitt symptomer

  Personer med ROP-lidelser forteller hva bedring betyr for dem i en ny, norsk studie. – Bedring handler like mye om å kunne delta i samfunnet og ha trygge økonomiske vilkår som å kontrollere rusen,...
 • Svekket kognisjon kan hindre bedring

  Alle rusmidler påvirker hukommelse og evnen til styre impulser og ta gode beslutninger. Det kan ha store konsekvenser for recovery, understreker nevropsykiater Andrés Fonseca. 
 • Ajkic sjekker ut MDMA, Bramness advarer

  NRK profilen Leo Ajkic sjekker ut MDMA i sitt nye TV-program. ROP-forsker Jørgen Bramness advarer mot skadevirkningene. 
 • Må ha likt tilbud over hele landet

  – Vi må bort fra at hva slags behandling brukere får avhenger av lokale tilbud og lokale kjepphester, sa Jan Olav Johannessen da han presenterte pakkeforløpet for psykoselidelser på Helsedirektora...
 • Det er din lever!

  ProLAR har utviklet en ny informasjonsbrosjyre til brukergruppa om hepatitt C.
 • Blir motivert av trening

  «Grusomt» syntes Ole Jonas Vang første gang han ble tvunget opp på tredemøllen som ledd i rusbehandling ved St. Olavs i Trondheim. Nå merker han at trening gir økt motivasjon på flere livsområder.
 • Slår et slag for psykofarmakologiske avdelinger

  Forsker Jørgen Bramness’ vil ikke ha medisinfrie avdelinger. I siste nummer av Psykisk helse etterlyser han avdelinger hvor medisiner brukes bedre.  
 • Dette gjorde vi i 2016

  Flere bokutgivelser, webprosjekt, spennende forskning og undervisning i ACT; i ROP-tjenestens årsmelding kan du lese mer om hva vi gjorde i 2016.
 • Ny bok om psykisk helsearbeid

  Arbeidet med å bedre psykiske vansker, må skje gjennom mellommenneskelige møter, mener forfatterne av ny bok om psykisk helsearbeid. 
 • Forskersamarbeid om somatisk helse og rus

  Forskere går sammen om å styrke fokus på somatisk sykelighet blant rusmiddelavhengige. – Somatikk og rus må snakke bedre sammen, sier Jørgen Bramness som er en av initiativtakerne til Forskernettv...
 • Ny studie om hjernens utvikling

  En ny amerikansk studie skal følge 10.000 barn fra de er 10 til 20 år. Målet er å kartlegge hjernens normalutvikling.