FILMER: Nye nettressurser fra Akan som kan danne utgangspunkt for diskusjon om rus på arbeidsplassen. Filmene fins på YouTube og nettsiden dilemmaverktøy.no.

FILMER: Nye nettressurser fra Akan som kan danne utgangspunkt for diskusjon om rus på arbeidsplassen. Filmene fins på YouTube og nettsiden dilemmaverktøy.no. 

Nye dilemmafilmer fra Akan

Til hjelp for ledere og arbeidsgivere har Akan laget filmer om dilemma knyttet til pengespill, narkotika og medikamenter. 

Fra før har Akan kompetansesenter laget ni filmer om dilemmaer knyttet til alkohol i ulike arbeidssammenhenger. Nå har Akan laget ytterligere tre dilemmafilmer om pengespill, narkotika og medikamenter.

Filmene egner seg som utgangspunkt for refleksjoner og diskusjoner internt i virksomheter, med påfølgende tips om hvordan virksomheten kan forebygge og håndtere dilemmaer.

Akan oppfordrer ledere til å bruke filmene i møter med ansatte. Spørsmål til diskusjon er blant annet om leder og kollegaer skal bry seg så lenge rusbruk/spilling ikke går ut over arbeidet? Og hva slags kjøreregler skal bedriften ha?

Filmene er tilgjengelig på YouTube eller på egen nettside for dilemmaverktøy.  

Nyhetsbrev

Meld deg på her for å motta siste nytt fra ROP.no