Ny kunnskap om personlighetsforstyrrelser

FORSKNING: Nye artikler om personlighetsforstyrrelser i The Lancet tar for seg diagnostisering av lidelsene, personlighetsforstyrrelser i et livsløpsperspektiv, samt behandling av borderline personlighetsforstyrrelse.

Ny kunnskap om personlighetsforstyrrelser

Personlighetsforstyrrelser er blant de vanligste psykiske lidelsene, men kunnskap om årsaker og behandling av lidelsene spriker. Tre artikler i The Lancet oppsummerer hva forskning viser så langt.

Rundt ti prosent av befolkningen har en personlighetsforstyrrelse (PF).  I psykiatriske poliklinikker lider om lag halvparten av pasientene av PF. Forventet levetid for personer med PF er nesten 20 år kortere enn normalbefolkningen.

Ingen bestrider belastningen av PF, men det er liten enighet om hvordan PF skal diagnostiseres eller behandles, skriver overlege Øivind Urnes, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, på tjenestens hjemmeside.  Urnes har gjort en oppsummering av tre artikler om personlighetsforstyrrelser publisert i tidsskriftet The Lancet tidligere i år.

Les oppsummering av Øivind Urnes: Det er på tide å tenke nytt om personlighetsforstyrrelser

Tre artikler

Den første artikkelen er skrevet av professor Peter Tyrer, som leder arbeidet med en ny ICD-11-modell for PF. Denne artikkelen tar for seg klassifikasjon, evaluering, forekomst og betydningen av PF.  Den andre artikkelen, av Giles Newton-Howes, ser på PF i et livsløpsperspektiv. Den tredje og siste artikkelen, skrevet av Anthony Bateman, handler om behandling av borderline personlighetsforstyrrelser.

Les artiklene i The Lancet:

Peter Tyrer m.fl. Classification, assessment, prevalence, and effect of personality disorder

Giles Newton-Howes m.fl. Personality disorder across the life course

Anthony Bateman m.fl. Treatment of personality disorder

Les også: Vil gripe inn tidlig

Nyhetsbrev

Meld deg på her for å motta siste nytt fra ROP.no