Nyheter

 • – Vi er alle forsøkskaniner

  I 2005 døde Anniken Hoels søster mens hun sto på fire forskjellige antipsykotika samtidig. Nå reiser filmskaperen rundt med et klart budskap til helsepersonell: Bli mer kritisk tenkende til nypublisert forskning - også den som publiseres i de «tunge» legetidsskriftene - og ta psykiatriske pasienters fysiske helse på alvor.

 • E-helse gir høyere trivsel og færre akuttiltak

  Det viser tall fra Nederland. De benytter e-helsetiltak mot depresjon, avhengighet, angstlidelser og stress, og tiltakene omfatter både forebygging, behandling og ettervern for å forhindre tilbakefall.

 • − Det nytter å holde seg rusfri

  Deltakerne som var rusfrie i minst ett år, var mer tilfreds med livet, hadde bedre eksekutive funksjoner og færre psykiske plager enn kontrollgruppa i en ny, norsk studie. – Bruk nok tid på stabilisering før en pøser på med mer krevende behandling, anbefaler spesialrådgiver Egon Hagen.

 • Selvhenvisning øker brukerinvolvering, men lite annet

  Å kunne henvise seg selv til innleggelse i psykisk helsevern øker brukernes autonomi, men har ingen effekt på omfanget av bruken av sykehustjenester, viser ny, norsk undersøkelse. – Positivt for brukerne, selv om det ikke gir økonomisk gevinst, mener erfaringskonsulent Morten Brodahl.

Kartleggingsverktøy

Aktuelt

 • Bramness kritiserer forskjellsbehandling

  MS-pasienter får kjøre bil mens de bruker et cannabisbasert legemiddel, andre pasientgrupper blir fratatt kjøretøyet. – Et paradoks, mener ROP-forsker Jørgen Bramness. 

 • P3 røyker bort smerten

  I nyeste episode av TV-serien P3 sjekker ut møter programleder Leo Ajkic mennesker som bruker cannabis til å døyve smerte. 

Litteraturnytt

Kurs og konferanser