Stikkord: Personlighetsforstyrrelser

 • Fagfolk fanger ikke opp personlighetsforstyrrelser

  Langt flere rusavhengige lider av personlighetsforstyrrelser enn det vi fanger opp, sier psykolog ved Stiftelsen Bergensklinikkene, Nina Arefjord.
 • Personlighetsforstyrrelser endres over tid

  Personlighetsforstyrrelser starter tidlig i livet, men er ingen livstidsdiagnose, viser ny forskning. For å øke sjansen for vellykket behandling, bør diagnosen settes tidlig – gjerne før 18 år, me...
 • Kritisk til bruk av medisiner ved borderline

  Internasjonale forskere er uenige om bruk av medikamenter i behandling av borderline, viser ny oversikt. Norske Sigmund Karterud mener medikamenter mot borderline er en uting. 
 • Husk å melde deg på ROP-dagen 2017

  Husk å melde deg på ROP-dagen 2017 innen 7. desember, 2016. Tema for konferansen er rus- og personlighetsproblematikk. 
 • ROP-dagen direktesendes 11.01

  Mer enn 500 deltakere er påmeldt ROP-dagen onsdag 11. januar, 2017, med tema rus- og personlighetslidelse. De som ikke kan delta på konferansen i Oslo, kan følge direktesending via våre nettsider.
 • Fullt hus på ROP-dagen

  – Vi har opplevd enorm interesse for konferansen. Det vitner at om rus- og personlighetsproblemer er tema som vi trenger å diskutere, sa Lars Lien da han ønsket mer enn 500 deltakere velkommen til...
 • Innføring i personlighetsforstyrrelser

  – Dette er kunnskap som alle i ROP-feltet bør ha, sa overlege Øyvind Urnes da han presenterte oppdatert kunnskap om personlighetsforstyrrelser på årets ROP-dag.
 • "Personlighetspsykiatri" i ny utgave

  Den andre utgaven av læreboka Personlighetspsykiatri sammenfatter ny kunnskap om personlighetsutvikling og personlighetsproblemer. 
 • Får ikke samtidig behandling

  Rundt halvparten av brukere med ruslidelser har også en personlighetsforstyrrelse. De færreste får behandling for begge lidelsene, påpeker TSB-leder Espen Arnevik i intervju med ROP-TV. 
 • Presenterer ROP Vestfold i Madrid

  ROP Vestfold har oppnådd gode resultater for en brukergruppe med omfattende og sammensatte utfordringer, viser evalueringsrapport som presenteres på internasjonal kongress i Madrid. 
 • Ta fatt i de isolerte barna

  Tilbaketrekking og unnvikende oppførsel hos barn er et varskusignal vi ikke tar alvorlig nok, mener den amerikanske psykiatriprofessoren John Walkup.  
 • Tre til fire prosent har samtidig rusmisbruk og personlighetsforstyrrelse

  Det trengs kompetanse på å identifisere personlighetsforstyrrelser og tilpasse skreddersydd behandling for denne gruppen, sa Sigmund Karterud under «Fordypningskurs i rus og psykiatri» som SERAF a...